BUDAYA KORPORAT KKM PDF

Budaya-Korporat-Kkm-Mappdocx. Uploaded by. Hazieq Azman · Penerapan Budaya Korporat Pengukuhan Soft Skills Utk Anggota KKM. Home · budaya korporat kkm. budaya korporat kkm. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. budaya korporat kkm. Mendapatkan Garis Panduan terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Budaya Korporat HPJ telah mula diwujudkan pada tahun

Author: Nikorg Mikasho
Country: Fiji
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 19 March 2013
Pages: 273
PDF File Size: 10.58 Mb
ePub File Size: 15.28 Mb
ISBN: 873-5-99527-877-7
Downloads: 90125
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJoramar

Bermula JanuariSekretariat Kualiti mula berfungsi sepenuhnya iaitu menyelaras sebanyak 11 Aktiviti Peningkatan Kualiti dan seterusnya kini merupakan Pusat Rujukan buday memberi maklumat kepada semua warga Hospital Putrajaya. Jumlah aktiviti kualiti oorporat meningkat dari tahun ke tahun seperti di Jadual 1. Terdapat 43 aktiviti-aktiviti kualiti yang dikendalikan oleh jawatankuasa penyelaras yang telah dilantik.

Key Performance Indicator KPI merupakan salah satu daripada pendekatan baru yang diterapkan dalam Program Quality AssuranceKKM di mana indikator dan piawai diperluaskan untuk mengukur dan memantau tahap kualiti beberapa aspek perkhidmatan termasuk aspek Non-Clinical seperti produktiviti dan pengurusan kewangan.

Ia adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian sesuatu organisasi. Indikator ini juga dipantau di Peringkat Kebangsaan. Diagnosis pra-pembedahan, penilaian dan resusitasi. Rawatan intra-operativekemahiran teknikal dan prosedur yang berseuaian.

budayx

Ia merupakan aktiviti utama dalam pengurusan Quality Assurance. Pihak staf yang terlibat dalam aktiviti kualiti dikehendaki membuat laporan insiden yang berlaku bagi mengenalpasti kelemahan dan punca kejadian dalam sistem penjagaan kesihatan kepada pesakit. Untuk memastikan setiap insiden yang berlaku di Hospital Putrajaya dilapor, disiasat serta tindakan pembetulan dan pencegahan diambil dengan secepat mungkin untuk mengelakkan insiden-insiden tersebut daripada berulang.

  LA ESCALA ESPIRITUAL DE JUAN CLIMACO PDF

Pada tarikh 29 dan 30 September audit pematuhan telah dijalankan oleh auditor luaran dan sekali lagi Hospital Putrajaya telah berjaya melaluinya dengan cemerlang tanpa sebarang ketakakuran. Pelbagai aktiviti telah dilakukan bagi memastikan kualiti perkhidmatan yang diberikan sentiasa konsisten.

Audit dalaman juga dilakukan oleh auditor yang dilantik oleh pihak hospital bagi memastikan setiap jabatan atau unit sentiasa patuh kepada pengurusan kualiti yang ditetapkan. Setiap jabatan atau unit perlu mewujudkan objektif kualiti masing-masing agar penganalisaan kepada perkhidmatan yang diberikan dapat dilakukan bagi membuktikan tahap kualiti yang ditetapkan telah dicapai dengan jayanya.

budaya korporat kkm

Timbalan Wakil Pengurusan mewakili 4 bahagian iaitu kejururawatan, pengurusan, klinikal dan sokongan klinikal serta penyelenggaraan. Ketua Audit Dalam bertanggungjawab memastikan audit dalaman dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun serta Pengawal Dokumen ditugaskan untuk mengawal segala dokumen dibawah sistem kualiti.

Selain itu, Kursus Audit Dalaman dan taklimat pencegahan serta penambahbaikan adalah dalam perancangan bagi memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital Putrajaya. Credentlaling adalah satu proses menetapkan keperluan standard dan membuat evaluasi terhadap kelayakan seseorang dalam bidang atau prosedur.

Ianya merupakan pengiktirafan terhadap kelulusan dan latihan professional yang telah dilalui oleh seseorang pengamal perubatan. Privileges pula adalah kebenaran the right yang diberikan oleh pihak hospital untuk seseorang pengamal perubatan memberikan rawatan atau menjalankan prosedur terhadap pesakit di hospital berkenaan berdasarkan kelayakan latihan, pengalaman dan kecekapan beliau.

Pemantauan dijalankan secara berterusan kepada kakitangan di setiap jabatan untuk membuat permohonan Credentialing dan Privileging.

Permohonan bagi memperbaharui Credentialing hudaya Privileging Peringkat Kebangsaan juga telah dijalankan bagi sijil yang sudah tamat tempoh 3 tahun. Senarai peserta yang memohon Sijil National Credentialing Memuatkan CPG terkini bermula dan disusunatur mengikut kepakaran specialitytahun CPG diterbitkan serta mengikut susunan alphabet.

  DZON PIPLFOKS PDF

Jawatankuasa ini diwujudkan bertujuan untuk mematuhi peruntukkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Tanggungjawab jawatankuasa ini memfokuskan kepada keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang berkerja.

Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia – MaHTAS Newsletter

Melindungi orang lain terhadap risiko kepada budayw dan keselamatan berkaitan dengan aktiviti orang—orang yang sedang berkerja. Sejak itu 18 kumpulan QA telah berjaya ditubuhkan. Sehingga kini ia melibatkan orang peserta dari pelbagai kategori dan jawatan di Hospital Putrajaya.

Bagi tahun3 kumpulan Quality Bydaya telah ditubuhkan. Naim dengan setiap ahli kumpulan projek QA telah dijalankan dari masa kesemasa. Tujuan mesyuarat adalah bagi menyemak projek-projek kajian QA yang sedang dijalankan. Jawatankuasa ini telah ditubuhkan pada awal tahun Ia bertujuan untuk menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan di Hospital Putrajaya. Kebanyakkan pelanggan di Hospital Putrajaya adalah kakitangan kerajaan yang bekerja di Putrajaya.

Budaya Korporat dan Nilai-nilai Murni merupakan satu budaya budxya cemerlang yang diterapkan kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah mencapai misi dan visi Kementerian. Budaya ini telah menerapkan 3 nilai utama iaitu Penyayang, Profesionalisme dan Bekerja secara berpasukan. Kursus ini memberi fokus kepada semua kategori jawatan.

Antara latihan yang dijalankan adalah: Mohamad Suffian Bin Hassim.

Piagam Pelanggan

Monday, December 31, Sistem ini telah disediakan oleh Jabatan IT. Melalui kaedah ini, statistik bilangan pengguna CPG dapat dikenalpasti. Bahasa Malaysia English UK.