KONTABILITETI MENAXHERIAL PDF

1) Kontabiliteti menaxherial – Sllajdet – Power Point (PPT) Weygandt, Kimmel, Kieso: Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 6th Edition. Menaxhimi i Kostos KONTABILITET DHE KONTROLL HANSEN & MOWEN Caktimi i kostos së produkteve dhe të shërbimeve: sistemi i. DOWNLOAD DETYRA TE ZGJIDHURA NGA KONTABILITETI MENAXHERIAL. Page 1. Page 2. The Chronicles of Narnia Complete 7-Book Collection (The Lion, .

Author: Docage JoJorn
Country: Fiji
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 3 September 2006
Pages: 209
PDF File Size: 18.31 Mb
ePub File Size: 1.57 Mb
ISBN: 718-7-77846-973-7
Downloads: 32353
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maushicage

Kontabiliteti Menaxherial k5

Prshkrim i prgjithshm3Punve kontabiluteti ngarkohen kosto indirekte me nj norm t paracaktuar t shpenzimeve indirekte. Prshkrim i prgjithshmFormulari i kostos pr punt me porosiSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara.

Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc. Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess klntabiliteti materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Kosto e produktit t ksaj pjese jan: Ai nuk mund t ndahet nga klienti dhe nuk mund t futet n stoqe. Kostot pr njsi n firmat prodhuese prdoren pr: Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi kontabipiteti t t njjtit produkt.

Kontabiliteti Menaxherial Managerial Accounting /15 –

Faktort nxits m t prdorur prfshijn: Ort e puns s drejtprdrejt3. Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Prshkrim i prgjithshm Karta e kohsSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Katr matset e nivelit t veprimtaris: Ksaj i referohemi si sistemi i vendosjes s kostos pr punn.

  BRESSON NOTES ON CINEMATOGRAPHY PDF

Kostot akumulohen sipas puns n nj sistem t prodhimit me porosi. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s puns s drejtprdrejta. Kompania prdor sistemin standard variabil marxhinal t kostove dhe Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhs s kostos pr mallrat e prfunduara.

Krkesa vjetore e kompanis pr Produktin Alfa sht 50, njsi. Published on Apr View 91 Download 6.

Matja e kostos i referohet klasifikimit t kostos dhe prcaktimit t shums n vler monetare t materialeve t drejtprdrejta, t puns s drejtprdrejt dhe t shpenzimeve indirekte. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t kontabilitetk e shp. Rishikim i Java e parJava e par -?

Kontabiliteti Menaxherial

Kontabiliteti Menaxherial Monitorimi i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Documents. Kontabiliteti Menaxherial P2 – scaak. Ushtrime nga kontabiliteti menaxherial Documents. Kontabiliteti menaxherial kundrejt kontabilitetit financiar Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosFormulari i kostos pr punn me porosi t prfunduar.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosT dhnat e prodhimit pr punn 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosShpenzimet indirekte t ngarkuara duke prdorur shum faktor nxitsDepartment AShpenzimet indirekte Faktori kontabilitsti i kostos Norma e mbulimit t kostos pr depart.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhjes s kostove t prodhimit pr kompanin All SignsCaktimi i kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s materialeve t drejtprdrejta.

Malli i prodhuar sht i prekshm dhe mund t magazinohet. Metodat e matjes s kostos: Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit t kostos2The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment.

  INDUCCION ELECTROMAGNETICA PDF

Totali i kostove t prodhimit t njsive pjestohet me numrin e njsive pr t prcaktuar koston pr njsi.

Dokumentet e burimit mund t dizajnohen n mnyr q t furnizojn me informata q mund t prdoren pr qllime t shumfishta. Shpenzime indirekte t puns Kontabiliteti menaxherial perkufizohet si nje proces identifikimi, matjeakumulimi, analizimi, pergatitjeinterpretimi dhe komunikimi te informacionit financiare Prdorimi i njohurive financiare pr t marr vendime t Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos indirekte.

menaxnerial

Secila pun dokumentohet n nj formular t kostos s puns me porosi. Ilir Kapaj Ekonomiksi Menaxherial Hyrje n Kontabilitetin Menaxherial dhe mjedisi? Nj shrbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme.

Kontabiliteti Menaxherial k5 Download Report. Shuma aktuale e nxitsit t prdorur duhet t mblidhet dhe regjistrohet. Ligjrata Ushtrime – Vijimi i ligjratave Documents. Nj kosto direkte sht ajo kosto e cila mund t evidentohet Documents.

Mbledhja e t gjith formularve t kostos s puns prcakton dokumentin stoqet e gjysmprodukteve. Ort e makineris 5. Ksaj i referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit. Duke qen se njsit jan t njjta, kostot e do njsie jan gjithashtu t njjta.

Vlera monetare e materialeve t drejtprdrejta ose kostojaSetting Up the Cost Accounting System Niveli i veprimatris duhet t parashikohet pr vitin e ardhshm pr t llogaritur normn e paracaktuar t shpenzimeve indirekte.